Miasto Kolno otrzymało pierwszą transzę dofinansowania w ramach RFIL

2021-10-25 09:20 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Miasto Kolno w ramach pierwszej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało kwotę 1 571 296,00 zł.

Wsparcie zostało wykorzystane na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

  1. Budowa dróg miejskich
  • Budowa: ul. Św. Florian i ul. Sadowej

Wartość całkowita projektu: 959 541,59 zł

Dofinansowanie z RFIL: 180 000,00 zł 

  • Przebudowa ul. Pastorczyk wraz z infrastrukturą w Kolnie

Wartość całkowita projektu:  462 232,54 zł

Dofinansowanie z RFIL: 188 485,49 zł 

  • Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Kolnie

Wartość całkowita projektu:  623 475,70 zł

Dofinansowanie z RFIL: 334 050,33 zł 

  • Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Kolnie

Wartość całkowita projektu:  278 600,01 zł

Dofinansowanie z RFIL: 240,00 zł 

  1. Rewitalizacja Miasta Kolno z uwzględnieniem ważnych obszarów o znaczeniu historyczny i społecznym

Wartość całkowita projektu: 4 340 296,97 zł
Dofinansowanie z RFIL: 593 821,13 zł

  1. Termomodernizacji budynków komunalnych oraz obiektu użyteczności publicznej - siedziby MOPS w Mieście Kolno.

Wartość całkowita projektu: 3 194 944,05 zł
Dofinansowanie z RFIL: 274 699,05

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl