Informacja dla niesłyszących klientów Urzędu Miasta Kolno

2017-12-07 11:23 | Opublikował: Tomasz Sobieski

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN - systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych), umożliwiła również skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat) ułatwiając jednocześnie komunikowanie się w sprawach administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących klientów Urzędu Miasta Kolno informujemy, iż osobą do kontaktu w przypadku załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie jest Pani Katarzyna Zielińska Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się powinna zgłosić chęć skorzystania z usług przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe. W celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia.

Adres kontaktowy:
Katarzyna Zielińska
Inspektor
Urząd Miasta Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
I piętro, pok. nr 113
kolno@home.pl
tel. (86) 278 21 33
fax. (86)  278 31 00

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl