Strona główna Kolno

Zabytki

2010-11-29 12:28 | Opublikował: Tomasz Sobieski
  • Klasycystyczny kościół p.w. św. Anny wzniesiony w latach 1834-35 wg proj. Chrystiana Piotra Aignera, rozbudowany w latach 1906-07 o 2 kaplice boczne, w ołtarzu gł. barokowy krucyfiks z XVIII w. i obraz Patronki, organy z 1893 r.; dzwonnica wzniesiona w 1862 r. wg proj. A. Majewskiego; plebania z 1883 r.

 

1.jpg

 

  • Cmentarz komunalny (dawny parafialny), rzymskokatolicki, 1809 r.: zbiorowa mogiła poległych dn. 20.08.1920 r. we wsi Leman obrońców ojczyzny (wojna polsko-bolszewicka); ogrodzenie i brama cmentarza

 

2.jpg

3.jpg

 

  • Cmentarz komunalny, rzymskokatolicki: mogiła zbiorowa z I wojny światowej

 

4.jpg

 

  • Układ urbanistyczny miasta

 

5.jpg

 

  • Synagoga z 1803 r., spalona w 1939 r. przez Niemców, odbudowana po II wojnie św. na dom towarowy, obecnie w budynku mieści się Hotel Colnus

 

6.jpg

 

  • Cmentarz żydowski założony w 1817 r., pozostałości ok. 100 macew, najstarsza z 1824 r.

 

7.jpg

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl