Książki o Kolnie

2017-11-29 12:48 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Kolno i okolice. Szkice z zamierzchłej przeszłości. Ewa Marczak - Łukaszewicz. Z udziałem i przy współpracy Adama Łukaszewicza.

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Edukacji, Kultury i Sportu w Kolnie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

O czym mówi ta książka ?

Postanowiliśmy zaproponować Czytelnikowi dość nietypową wędrówkę po przeszłości okolic Kolna. Nasza książka nie jest ani podręcznikiem ani systematyczną monografią historyczną. Nie jest też pracą o charakterze hermetycznym, przeznaczoną dla naukowców. To zwykła popularna książka do czytania. Jest to - jak mówi tytuł - zbiór szkiców. Najważniejsze w tej książce jest to, że o zamierzchłych czasach opowiada archeolog i to na podstawie własnych badań. Do tej opowieści archeologa, Ewy Marczak-Łukaszewicz, garść uwag dodaje historyk starożytności, który jest również archeologiem (ale śródziemnomorskim!), towarzyszącym Autorce w jej badaniach w Truszkach-Zalesiu. Niżej podpisany ma zresztą pewne osobiste powody, by wtrącać swoje tak zwane trzy grosze do spraw Kolna i okolic. Nie pochodzi on wprawdzie ani z Kolna ani z powiatu. Jednak rodzina jego Matki pochodzi w całości z północnego Mazowsza. Przodkowie po kądzieli wszyscy byli rodowitymi Mazowszanami, niekiedy związanymi z ziemią łomżyńską, jak na przykład mój Dziadek, który w łomżyńskim 33 pułku piechoty odbył wojnę 1920 roku. Jest niemałą radością i zaszczytem dla Mazowszanina po kądzieli, że może nieśmiało zabrać głos w sprawach tak niezmiernie ważnych, ciekawych i pełnych zagadek, jak dzieje okolic Kolna. Głos ten nie pretenduje jednak do jakiegoś rozstrzygania kwestii dyskusyjnych.  Powiat kolneński jest zresztą też dotychczas bardzo mało zbadany. Istnieje za to niemało opracowań historycznych, zwłaszcza dotyczących nowożytnej i najnowszej historii miasta. Nie chcemy zbyt śmiało wkraczać w tę dziedzinę, która ma na miejscu, w samym Kolnie, a także w regionie, znawców i miłośników. Niech oni mówią o pasjonującej przeszłości tego ciekawego miasta. My chcemy jedynie zachęcić Czytelnika do poznawania historii Kolna i jego okolic, i uchylić rąbka tajemnic, które archeologia dopiero zaczyna odkrywać.

                                                                                               Adam Łukaszewicz

 • Spis treści

  1. Kolno
  2. Wysoczyzna Kolneńska. Sceneria pogranicza
  3. Miłośnicy i strażnicy pamiątek
  4. Wędrówka w odległą przeszłość
  5. Pomniki wczesnego średniowiecza
  6. Tajemnice Truszek-Zalesia
  7. Nazwy i ludzie
  8. Po archeologii nieco historii
  9. Kultura ludowa i pomniki przyrody
  10. Jan z Kolna.

        Zakończenie

  Wybrana literatura

  Streszczenie w języku angielskim

  Ilustracje

  Książka dostępna również w wersji PDF. Plik na końcu listy.

   

  książka.jpg

 

 • Czesław Brodzicki „Kolna na Mazowszu”, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2001,

 

1.jpg

 

 • Jan Lucjan Grajewski, Czesław Brodzicki „575 - lecie nadania praw miejskich Kolnu na Mazowszu”, Józefa Kisielnicka ze Skórzewskich „Esteja” „Pamiętniki” (1903 1934) pod redakcją Czesława Brodzickiego, Warszawa 2000,

 

2.jpg

 

 • Maria i Przemysław Pilichowie „Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat”, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa 2017,

 

3.png

 

 • Janina Anna Krzyżewska „O Janku z Kolna, który odkrył Amerykę”, Wydawnictwo ZIZ 2011

 

4.jpg

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl