Biznes Nowy system odbioru śmieci

Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 1
2017-12-08 12:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W dniu 25 listopada 2016 roku Rada Miasta Kolno podjęła nową uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 roku w Mieście Kolno będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

 

  • zbierane i odbierane w sposób selektywny

gospodarstwo 1 osobowe   16 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   30 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   44 zł,

gospodarstwo 4 osobowe i powyżej 55 zł miesięcznie

 

  • nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

gospodarstwo 1 osobowe   25 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   45 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   64 zł,

gospodarstwo 4 osobowe i powyżej 77 zł miesięcznie.

 

          Terminy wznoszenia opłat oraz numer konta, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

            W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1.02.2015 r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości  zawiadomienia o wysokości  opłaty obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku przed pierwszym terminem płatności przypadającym na 10 lutego 2017 r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kolno  (pok.nr 11, tel. do kontaktu 86 278 94 32)   w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany .   

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl