Ważne informacje dla mieszkańców i właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

2022-09-30 20:53 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Urząd Miasta Kolno,  przypomina właścicielom nieruchomości  posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1993 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie  nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Burmistrz Miasta Kolno informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Kolno będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury VAT). Posiadane rachunki muszą potwierdzić regularność wywozu ścieków.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Kolno.

Regularność wywozu nieczystości powinna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta Kolno w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie miasta Kolno wraz z planem kontroli na lata 2023-2024.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519),  kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kolno wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon

REGON

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno

ul. Kolejowa 4 A

86 278 22 84

200277706

2.

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

19-300 Ełk

ul. Krzemowa 8 B

87 610 55 27

281398080

3.

mToilet Sp. z o.o.

03-226 Warszawa

ul. Toruńska 31

488 488 488

382123092

4.

WC Serwis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-808 Zabrze

ul. Szybowa 20 E

32 278 45 31

241628482

5.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

22 614 59 79

010336146

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl