Grafika góra

Konsultacje dotyczące programu "Czyste powietrze"

2023-04-13 08:51 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Burmistrz Miasta Kolno serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Kolno na indywidualne konsultacje dotyczące programu Czyste Powietrze, które prowadzone są z udziałem pracownika Urzędu Miasta Kolno.

Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się jak otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę pieca, okien i drzwi oraz docieplenie budynku mieszkalnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbywają się codziennie w godz. 10:00–12:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój 116;  możliwość konsultacji  telefonicznych pod nr. tel. 86 278 94 36

Podczas spotkań będzie możliwość wypełnienia i złożenia wniosku. Niezbędnej pomocy udzieli przeszkolony pracownik urzędu. Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta
 • dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują) nieruchomości (wnioskodawcy): imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania. W przypadku występowania kilku współwłaścicieli należy przedstawić ich dane: imię i nazwisko oraz adres.
 • dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • akt własności lokalu lub budynku,
 • dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o dochodach za 2021 rok dla gospodarstwa domowego przypadające na członka rodziny lub dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja  (do wniosku o płatność),
 • zakres planowanej inwestycji
 • powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
 • powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę).

 

Burmistrz Miasta Kolno 

                                                                                               Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl