Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną

2023-02-20 09:53 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Wartość całej inwestycji: 20 178 154,92

Inwestycja pozyskała środki dotujące zadanie w kwotach:

 1. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 10 800 000,00 zł
 2. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 – 2 745 800,00 zł
 3. Urząd Marszałkowski - Województwa Podlaskiego – Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów – 3 000 000,00 zł w tym: 1,5 mln zł w 2022r. oraz 1,5 mln zł w 2023r.
 4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 650 000,00 zł
 5. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kolnie – 1 100 000,00 zł

Główny wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gretasport Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 64x100m- pole gry,
 2. budowa systemu drenażu i nawadniania nawierzchni płyty boiska piłkarskiego,
 3. przebudowa stadionu lekkoatletycznego do kategorii VA:
  • skocznia do skoku wzwyż,
  • skocznia do skoku o tyczce,
  • skocznia do skoku w dal i trójskoku,
  • rzutnia do pchnięcia kulą,
  • rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem wraz z klatką ochronną,
  • rzutnie do rzutu oszczepem,
 4. budowa bieżni: okrężna 4-torowa o dystansie 400 m; bieżnia prosta 6-torowa do biegu na 100m i 110 m o nawierzchni – syntetycznej 14 mm,
 5. elektroniczna tablica wyników,
 6. wyposażenie techniczne obiektów lekkoatletycznych i sprzęt do organizacji zawodów lekkoatletycznych,
 7. budowa ogrodzenia bieżni,
 8. demontaż istniejącego ogrodzenia i kolidujących z projektem obiektów,
 9. budowa instalacji wodociągowej,
 10. budowa kanalizacji deszczowej,
 11. budowa wewnętrznej instalacji kablowej (teletechnicznej),
 12. budowa instalacji oświetlenia stadionu,
 13. rozbiórka kolidujących z inwestycją obiektów budowlanych
 14. budowa budynku sędziowskiego,
 15. budowa trybun,
 16. budowa budynku socjalno-szatniowo – sanitarnego,
 17. budowa wewnętrznego układu chodników i dróg wewnętrznych
 18. budowa ogrodzenia wraz z bramami i furtami,
 19. budowa i montaż elementów małej architektury min. masztów, ławek, koszy,
 20. budowa instalacji monitoringu wizyjnego,
 21. budowa instalacji nagłośnienia stadionu,
 22. budowa niezbędnej infrastruktury technicznej,
 23. uzyskanie świadectwa PZLA dla obiektu lekkoatletycznego o kategorii VA.

Termin wykonania: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl