Badania statystyczne

2018-02-15 09:53 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Informacje na temat badań ankietowych GUS realizowanych w 2018 r.

Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania są przeprowadzane w wybranych gospodarstwach domowych.

Z upoważnienia Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku - Pani Ewy Kamińskiej-Gawryluk, w załącznikach przekazujemy informacje na temat badań ankietowych GUS realizowanych w 2018 r.

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl