Obwieszczenie Komisji Okręgowej, okręg wyborczy nr 48 w mieście Kolno z dnia 08 lipca 2019 r.

2019-07-08 13:56 | Opublikował: Tomasz Sobieski
o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Na podstawie § 14 ust. 1. uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa wzywa członków izby do zgłaszania kandydatów w dodatkowym naborze na członka Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, w okręgu wyborczym nr 48 w mieście Kolno, w powiecie kolneńskim.

Termin zgłaszania kandydatów w dodatkowym naborze mija w dniu 11 lipca 2019 r.

Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach od 9 lipca do 11 lipca 2019 r. w godz. od  1400 do 1500.

 

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej
                         w Kolnie

                                                                                             Sławomir Laszczkowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl