Powiatowy Urząd Pracy - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

2020-04-03 10:05 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
  2. Pożyczka jest jednorazowa.
  3. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
  4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
  5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.

Wnioski do pobrania oraz dodatkowe informacje zamieszczone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na dole strony.

Wypełniony Wniosek można złożyć:

  • poprzez platformę gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
  • pocztą elektroniczną: biko@praca.gov.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno
  • osobiście pozostawiając wniosek w skrzynce podawczej na parterze.

 

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy
Centrum Aktywizacji Zawodowej
tel. 86 278 95 43

tel. 86 278 95 17

tel. 86 278 95 37

                                                                                                     Dorota Konopka

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                 Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl