Kolneńskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

zdjęcia artykułu 174
2022-05-05 07:42 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Konstytucja 3 Maja to symbol dumy narodowej i fundament tradycji ustrojowej państwa polskiego. W tym roku obchodzimy 231. rocznicę jej powstania.

W 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – nowoczesną ustawę zasadniczą normującą ustrój państwowy. Zapisy aktu prawnego uporządkowały rozchwiany system społeczno-polityczny Rzeczpospolitej nadając nowe prawa i obowiązki wszystkim obywatelom. Ustawa rządowa obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, jednak jej znaczenie dla historii Polski i Europy jest nieocenione - do dzisiaj stanowi skarbnicę uniwersalnych wartości. Święto Narodowe Trzeciego Mają, ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r., to – obok Święta Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia sprzed ponad dwustu lat odbyły się również w Kolnie. W intencji Ojczyzny modlono się podczas mszy świętej o godz. 11:00 w kościele Chrystusa Króla Wszechświata. W Polsce od 1920 r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji, obchodzone jest też święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. O dziele Matki Bożej w historii naszego kraju wspominał podczas homilii ks. Sławomir Sokołowski.

Po nabożeństwie - w uroczystym przemarszu w asyście pocztów sztandarowych, miejskiej Orkiestry Dętej i mażoretek - uczestnicy święta przeszli pod „Dąb Wolności”. Główne miejskie uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Burmistrz Kolna Andrzej Duda przypomniał w okolicznościowym przemówieniu o ponadczasowym dziele oświeceniowych reformatorów, którego celem było ratowanie pogrążonej w chaosie Rzeczpospolitej.  – Ten doniosły dokument stanowił zwieńczenie trwających kilkadziesiąt lat prób naprawy państwa polskiego w epoce oświecenia. Konstytucja 3 Maja stworzyła fundament pod rozwój nowoczesnego państwa, które na tle ówczesnej Europy było niezwykle zacofane. Nie ulega wątpliwości, że bardzo mocno zmodernizowała Rzeczpospolitą, tworząc w ciągu kilku miesięcy nowoczesne struktury, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność – mówił burmistrz.

 - Nasza Konstytucja dawała sygnał do zmian ustrojowych na Starym Kontynencie. Była symbolem nowej jakości polskiej myśli politycznej, symbolem zwycięstwa sił postępu ruchu patriotycznego nad prywatą, wstecznictwem oraz zaprzedaniem się obcym mocarstwom. Idee patriotów nie weszły jednak na trwałe w życie. Nie stało się tak z przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych. W efekcie Polska przegrała wojnę w obronie Konstytucji, której konsekwencją był II rozbiór, a dwa lata później III rozbiór Polski. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy i Świata – dodał Andrzej Duda.

W kolejnych wystąpieniach Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski i Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek również podkreślali wagę Konstytucji w budowie niepodległego i demokratycznego państwa, jakim dziś jest Polska. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Adam Wojciech Sekściński odczytał list skierowany do władz samorządowych i mieszkańców miasta od Wojewody Podlaskiego Artura Kosickiego. Okolicznościowe listy i pozdrowienia do Kolna, z okazji narodowego święta, przesłali też: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski i Poseł RP Jarosław Zieliński.

Zgromadzeni na placu przed „Dębem Wolności” wysłuchali również koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu wokalistów z Dziecięcego Teatru Muzycznego działających przy KOKiS, po którym Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Mariuszem Rakowskim oraz goście uroczystości uhonorowali wieńcami i kwiatami polskich bohaterów narodowych pod krzyżem w pobliżu „Dębu Wolności” i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie delegacje samorządowe oraz organizacje społeczne, zakłady pracy, szkoły i kolneńskie instytucje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Solidarności”, a na cmentarzu komunalnym przy pomniku poległych pod Lemanem i grobie Nieznanego Żołnierza. W miejscach pamięci narodowej zapalono też znicze.

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową i Polacy zawsze uroczyście obchodzą święta narodowe. Tegoroczne uroczystości odbywają się w cieniu trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. W całym kraju zaakcentowano sprzeciw wobec agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo. Koncert solidarnościowy zorganizowano również w Kolnie. O godz. 18:00 w sali widowiskowej KOKiS-u wystąpili soliści i zespoły działające przy Ośrodku oraz miejska Orkiestra Dęta. Po zakończonym wydarzeniu muzycznym degustowano potrawy przygotowane przez społeczność ukraińską.

W narodowym świecie Konstytucji 3 Maja w Kolnie wzięli udział, m. in.: kapłani z kolneńskich parafii, Lech Antoni Kołakowski, Poseł RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Adam Wojciech Sekściński i Jacek Piorunek.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl