Ogłoszenie - XXI Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2021-06-18 08:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXI zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 25 czerwca 2021 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Kolno za 2020 rok:
  1. a) debata nad raportem o stanie Miasta Kolno,
  2. b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kolno wotum zaufania.
 6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno za 2020 rok:
  1. a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe Miasta Kolno za 2020 rok,
  2. b) wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
  3. c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  4. d) dyskusja,
  5. e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
  6. f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 11. Dyskusja nad nadaniem nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wincentego Witosa i Kolejowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie TransmisjeObrad.info (https://transmisjaobrad.info/index.php/channels/114/miasto-kolno/live).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl