Dzień Nauczyciela w kolneńskich placówkach oświatowych

zdjęcia artykułu 163
2023-10-17 12:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Dzień Edukacji Narodowej, to święto wszystkich pracowników tworzących Oświatę – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, administracji i obsługi gospodarczej.

Corocznie obchodzony jest 14 października - w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej; pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Organ został powołany przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja działała w latach 1773-1794. Opracowała model nowoczesnej struktury organizacyjnej nauczania – od szkół elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie.

W placówkach oświatowych zarządzanych przez samorząd Miasta Kolno szkolne apele zorganizowano w przeddzień Dnia Nauczyciela, w piątek 13.10.

Akademie odbyły się o godzinie 10:00 w SP1 i o godzinie 11:00 w SP2.

Szkoły tego dnia odwiedził Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który życzył wszystkim pracownikom oświaty  przybyłym na szkolne apele z okazji Dnia Nauczyciela samych sukcesów, zadowolenia z pracy i satysfakcji w wychowaniu młodego pokolenia.

- Dzień Edukacji Narodowej to wasze święto. To święto naprawdę wspaniałe, bo dziękujemy ludziom tym, którzy, jak głosi motto, prowadzą nas do źródeł wiedzy, wychowują, kształtują nasze następne pokolenia. To bardzo odpowiedzialna praca i bardzo ciężka. Wszyscy to rozumiemy. Życzę Wam kochani z okazji waszego święta tego, abyście czerpali satysfakcję z tego dnia. Abyście czuli wdzięczność i więź zarówno ze strony rodziców uczniów, jak i uczniów. Ona wcześniej czy później przychodzi bo człowiek, jak dorośnie rozumie, że dobro, które przekazane zostało w szkole procentuje, że procentuje ta wiedza. Po latach będziecie z ogromnym wzruszeniem wspominali zarówno swoich nauczycieli, jak i mury szkoły. A wiem co mówię, bo tak czasami bywa, sentymentalnie wspomina się wszystkich swoich nauczycieli i o żadnym nie pomyśli źle, bo wie, że dołożyli wszelkich starań, żeby ukształtować człowieka, żeby przekazać mu jak najwięcej wiedzy. To oczywiście zależy też od uczniów, jak i rodziców. Bo ta współpraca musi być z obu stron. Dlatego dziękuję za tę współpracę. Dziękuję Wam za ten wysiłek, który wkładacie. W imieniu własnym, jak i samorządu i radnych chcę Wam przekazać najserdeczniejsze życzenia, zadowolenia z waszej pracy, radości, uśmiechu na co dzień, a także pomyślności w pracy i w życiu prywatnym. 

Słowa podziękowań i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników oświaty w obu kolneńskich szkołach przekazali również dyrektorzy poszczególnych placówek i przedstawiciele Rad Rodziców. - Zawód nauczyciela w XXI wieku nie jest łatwy. Jest wymagający, jest coraz mniej prestiżowy i opłacalny, ale daje satysfakcję. Nauczyciel to przewodnik, bezwzględny wobec siebie, ale wyrozumiały dla innych. Kochani uczniowie - to dla was nasze serce, nasza wiedza i czas.  Kochani nauczyciele dziękuję wam i życzę stabilizacji zawodowej i życzę normalności zawodowej w tym świecie – mówił podczas uroczystego apelu Dariusz Łosiewski, dyrektor SP2. Lech Owczarczyk, dyrektor „Jedynki” natomiast podkreślał, że szczególnie teraz młodzi ludzie potrzebują autorytetów. - Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie – zaznaczał Owczarczyk. - Dziękuję za wasze zaangażowanie, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie każdego dnia obdarzacie swoich uczniów. Szczególne podziękowania należą się również emerytowanym nauczycielom, których gościmy dzisiaj w murach naszej szkoły… Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia. Życzę państwu, aby misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość – dodał na zakończenie przemówienia dyrektor SP1.

Szkolne akademie to forma podziękowania za codzienną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dla wszystkich nauczycieli i pracowników. Doskonałym sposobem na wspólne świętowanie są występy artystyczne uczniów. Słowami piosenek i strofami recytowanych wierszy dzieci podziękowały pracownikom oświaty za cierpliwość i poświęcenie. W wystąpieniach uczniów nie zabrakło również scenek ukazujących szkolną społeczność w kontekście satyrycznym.

Corocznie podczas uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej wręczane są nagrody Burmistrza Miasta Kolno i nagrody Dyrektora szkoły dla nauczycieli i pracowników. W tym roku dyrektorzy placówek oświatowych w Kolnie przydzielili ich 31 (18 w SP2 i 13 w SP1). Natomiast nagrody Burmistrza otrzymało 8 osób.

W Kolnie funkcjonują trzy placówki oświatowe prowadzone przez samorząd miasta, tj.

 • Przedszkole Miejskie nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza.

Ogółem w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 zatrudnionych jest 111 nauczycieli i łącznie 23 pracowników administracji i obsługi. W miejskim przedszkolu pracuje 17 nauczycieli i 18 pracowników obsługi.

Z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wszyscy pracujący w Polsce nauczyciele otrzymali tzw. nagrodę specjalną. Przyznano też wyróżnionym odznaczenia i medale.

Nauczycielom i pracownikom Oświaty życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i samych sukcesów dydaktycznych.

Laureaci nagrody Burmistrza Miasta Kolno z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2023 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

 1. Lech Janusz Owczarczyk – dyrektor szkoły
 2. Hanna Elżbieta Faszyńska – uzyskanie przez ucznia tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, za osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce,
 3. Krystyna Syrowik – za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę, która zaowocowała uzyskaniem przez uczniów wysokich wyników na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, za pomoc uczniom mającym trudności w nauce, za wzorowe pełnienie funkcji lidera zespołów zadaniowych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

 1. Dariusz Łosiewski – dyrektor szkoły
 2. Danuta Góralczyk – uzyskanie przez dwóch uczniów tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, za osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce,
 3. Grzegorz Kleczyński – zajęcie przez uczniów II miejsca w biegu na 60m oraz w sztafecie 4 x 60m w Finale Wojewódzkim na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce, za aktywny udział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych,
 4. Andrzej Waszkiewicz – osiągnięcie przez uczniów wysokich lokat (I miejsce w pchnięciu kulą 3kg, IV miejsce w skoku w dal, V miejsce w biegu na 300m) w Finale Wojewódzkim na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce.

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie

 1. Joanna Długozima – dyrektor przedszkola.

                                                                                              Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl