Kolneńskie obchody 233. rocznicy Konstytucji 3 Maja

zdjęcia artykułu 225
2024-05-06 10:14 | Opublikował: Tomasz Sobieski
233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Do uchwalenia pierwszego w Europie i drugiego na świecie aktu prawnego przyczyniło się patriotyczne dążenie do wyciągnięcia kraju z upadku moralnego i politycznego oraz chęć przywrócenia mu suwerenności i niezawisłości. Jedenaście artykułów ustawy uregulowało organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Do najważniejszych postanowień Konstytucji 3 Maja należały: wprowadzenie trójpodziału władzy, dziedziczności tronu, uznanie chłopów za część narodu, zniesienie zasady liberum veto i zagwarantowanie wolności religijnej. Konstytucja 3 Maja obowiązywała przez 14 miesięcy. W 1792 roku przeciwnicy reform zawiązali spisek i doprowadzili do interwencji rosyjskiej, która przyspieszyła upadek kraju. Jej idee jednak przetrwały i stały się jedną z podstaw niepodległościowych dążeń narodu polskiego.

Każdego roku mieszkańcy Kolna licznie włączają się w obchody narodowego święta. Patriotyczne uroczystości w mieście rozpoczęły się mszą świętą o godz. 11:00 w kościele Chrystusa Króla Wszechświata.

Po nabożeństwie, w asyście pocztów sztandarowych, miejskiej orkiestry i mażoretek, przemaszerowano do krzyża pod „Dąb Wolności”, gdzie odbyły się główne obchody. Aby podnieść rangę uroczystości i wzbogacić oprawę w otoczeniu historycznego miejsca na czas uroczystości ustawiono przenośny maszt flagowy, na który została wciągnięta biało-czerwona flaga. Odegrano też Hymn Państwowy.

Przemówienie do zgromadzonych wygłosił gospodarz uroczystości Burmistrz Kolna Andrzej Duda, podkreślając w nim znaczenie historycznego dziedzictwa Konstytucji – Rokrocznie spotykamy się 3 maja w pobliżu krzyża i „Dębu Wolności”, by wspólnie uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest jednym z symboli naszej niepodległości oraz ważnym elementem pamięci zbiorowej. Wspomnienie o Konstytucji towarzyszy nam już ponad dwieście lat. Toczą się dzieje jej tradycji - od burzliwego dnia 3 Maja, od entuzjastycznego jej zaprzysiężenia, poprzez 123 lata niewoli narodowej, do triumfu w Polsce niepodległej, poprzez nieprzychylne dla niej lata PRL-u aż po jej ponowny triumfalny powrót w roku 1989.

Burmistrz zaznaczał, że wzorem twórców Konstytucji stale musimy dążyć do zachowania suwerenności i niezależności.

 - To Narodowe Święto skłania nas do przemyślenia takich słów, jak wolność i odpowiedzialność, w kontekście państwa i narodu, ale także naszej małej ojczyzny – Kolna. Ta świadomość powinna nam towarzyszyć dzisiaj, kiedy zagrożenia powracają, a dzieją się za naszą wschodnią granicą, czy na Bliskim Wschodzie. Zatem my, swoją postawą i pracą dla Polski, mamy obowiązek w sposób rozważny kształtować jej przyszłe losy (...).

Pierwsza Polska ustawa zasadnicza jest obecnie przykładem rozumu politycznego i pouczającym dowodem racjonalnego myślenia, że przyszłość naszej ojczyzny zależy, przede wszystkim, od nas samych. W świadomości Polaków ustawa zapisała się w sposób szczególny. Z dokumentu prawnego przekształciła się w testament Narodowy stając się wedle słów Kołłątaja – „Ostatnią wolą konającej Ojczyzny”. Konstytucja majowa była i jest przesłaniem, które niesie w sobie nadzieję, godność narodu oraz wolę zwycięstwa (…).

Naszym obowiązkiem jest nieustająca troska o wolność, której uczył św. Jan Paweł II, Honorowy Obywatel naszego miasta: „Człowiek jest powołany do wolności. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru.

Andrzej Duda w przemówieniu nawiązał też do tegorocznych wyborów samorządowych.

 - Szanowni zebrani, już za kilka dni, 6 maja odbędzie się sesja inauguracyjna Rady Miasta Kolno IX kadencji samorządu. Radni i burmistrz miasta odbiorą zaświadczenia o wyborze oraz złożą uroczyste ślubowanie. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz podziękować Państwu za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście po raz kolejny. Wspólnie z radnymi będziemy pracowali z oddaniem i determinacją na rzecz dalszego rozwoju Kolna. Deklaruję, że realizując swój program wyborczy na kolejne 5 lat samorządu będę wsłuchiwał się w głosy wszystkich mieszkańców Kolna, że droga, którą wspólnie obraliśmy wniesie wiele wymiernych korzyści dla naszej Małej Ojczyzny. Dziś życzę, aby święto 3 Maja przyniosło Państwu radość z bycia Polakiem. Niech majowa jutrzenka zagości w naszych sercach, niech przyniesie wszystkim pokój, radość i optymizm. Nasza obecność w tym uroczystym dniu mimo długiego weekendu niech będzie podkreśleniem patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.

Jacek Piorunek, radny sejmiku województwa podlaskiego, w swoim wystąpieniu również przypomniał o znaczeniu Konstytucji.

 - Szanowni mieszkańcy Kolna i powiatu kolneńskiego. Chciałbym, przede wszystkim, bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za zaproszenie na tę uroczystość, która zawsze w Kolnie jest wyjątkowa, bo to nie tylko przedstawiciele władz, to nie tylko oficjele ze sztandarami, ale też społeczność szkolna licznie przybywa na te uroczystości.

 - Szanowni Państwo (…). Było to dzieło niezwykle ważne, to było dzieło o charakterze epokowym, to było dzieło, które tak naprawdę państwa cywilizowanej Europy zaczęły stosować dopiero po pierwszej wojnie światowej. A myśmy już 120 lat wcześniej taką konstytucję stworzyli. Oczywiście to przedsięwzięcie nie mogło się udać. Polska była krajem zdewastowanym, Polska była krajem zacofanym. Była krajem, w którym wszyscy ze wszystkimi walczyli i niestety przeciwnicy konstytucji, wspomagani oczywiście przez imperium rosyjskie, przeciwko tej konstytucji wystąpili (…). Dzisiaj mamy okazję właśnie wspominać ten piękny akt historyczny z tamtych lat i pokazywać swój patriotyzm obchodząc te święta tak, jak tutaj właśnie obchodzi się w Kolnie.

Szanowni Państwo, podobnie jak pan burmistrz, chciałbym również podziękować za piękny akt wyborczy w dniu 7 kwietnia (…). Dzięki właśnie państwu, już po raz szósty, jestem radnym sejmiku województwa podlaskiego i deklaruję, że na słowo Kolno czy powiat kolneński zawsze będę w gotowości, żeby w ramach sejmiku województwa podlaskiego wasze ziemie wspomagać.

Jacek Piorunek przypomniał również o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i nadchodzących wyborach do europarlamentu. - Mogliśmy w ciągu tych ostatnich 20 lat, dzięki unii i oczywiście naszej ciężkiej pracy Polaków się rozwijać. A najlepszym przykładem jest właśnie Kolno, które swego czasu było jednym z liderów jeśli chodzi o projekty europejskie. To, że to miasto się tak zmieniło, to że zmienił się powiat kolneński, to też dzięki aktywności oczywiście Urzędu Miasta i burmistrza ale przede wszystkim tym środkom, które z Unii Europejskiej można było tutaj sprowadzić (…). 70% infrastrukturalnych projektów to właśnie były pieniądze unijne. Przed nami kolejna edycja finansowania. Chociażby w sejmiku województwa mamy miliard 300 milionów euro w tej chwili do wydania i wierzę, że będziemy przyczyniać się do tego, żeby Kolno dalej wzrastało i coraz lepiej mieszkańcom jego się żyło. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i życzę miłego dnia.

Podczas wystąpień, list w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, odczytał Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Adam Wojciech Sekściński.

Przesłano też listy okolicznościowe i pozdrowienia dla uczestników kolneńskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja od Krzysztofa Jurgiela, Posła do Parlamentu Europejskiego i Jarosława Zielińskiego, Posła na Sejm RP.

W koncercie patriotycznym młodzież z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu śpiewała pieśni okolicznościowe.

Następnie Burmistrz Miasta Kolno i Przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele władz samorządowych województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego, przedstawiciele służb mundurowych: Wojska, Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod historycznym krzyżem w pobliżu „Dębu Wolności” i kolejno pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas przemarszu na cmentarz komunalny zatrzymano się przed pomnikiem „Solidarności”. Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli tam przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Oddział Kolno na czele z przewodniczącym Markiem Dąbkowskim oraz wskazane delegacje uczestniczące w święcie państwowym. Modlitwę w intencji poległych za wolną i niepodległą Polskę na starym cmentarzu poprowadził ksiądz proboszcz Tadeusz Kaczyński.

Przedstawiciele władz samorządowych, Wojska, Policji, Straży Pożarnej, urzędów, instytucji, banków, kolneńskich placówek oświatowych, służby zdrowia, zakładów pracy, Hufca Pracy, harcerze, organizacji społecznych, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii złożyli wieńce, wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na grobie pomordowanych żołnierzy pod Lemanem w 1920 r.

Na zakończenie uroczystości majowych donośnie wybrzmiały dźwięki „Roty”. Chętni uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przed budynkiem Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W kolneńskich obchodach 3 Maja wzięli udział m. in.: Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Dziekan Kolneński ks. Tomasz Grabowski, proboszcz parafii CHKW ks. Tadeusz Kaczyński, reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego – Adam Wojciech Sekścinski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, podpułkownik Paweł Dąbski, dowódca 3. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej, major Michał Stankiewicz, dowódca batalionu zmotoryzowanego w Kolnie, młodszy inspektor Ryszard Duchnowski, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie, starszy brygadier Tomasz Sielawa, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, poczty sztandarowe, radni miejscy i powiatowi, służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna, żołnierze Wojska Polskiego z jednostki wojskowej w Kolnie, harcerze oraz przedstawiciele urzędów, szkół, instytucji kultury, służby zdrowia, opieki społecznej, Ochotniczych Hufców Pracy, banków, zakładów pracy, związków zawodowych, organizacji społecznych i mieszkańcy Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości oraz tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się, by kolneńskie obchody święta Konstytucji 3 Maja miały niezwykle podniosły i patriotyczny charakter.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka/UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl