Pierwsza sesja Rady Miasta Kolno IX kadencji

zdjęcia artykułu 118
2024-05-07 14:56 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W poniedziałek, 6 maja 2024 r. zwołano pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Kolno IX kadencji 2024-2029.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 7 kwietnia br. mieszkańcy Kolna wybrali ośmiu nowych radnych, siedmiu samorządowców z poprzedniej kadencji uzyskało reelekcję. Otwarcia obrad dokonał radny senior Stanisław Bałdyga. W asyście pocztu sztandarowego, na wstępie sesji, odśpiewano Hymn Polski.

Wybory samorządowe w mieście podsumowała podczas pierwszej sesji przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej Angelika Mieczkowska. Ona też wręczyła radnym i burmistrzowi akty powołania.

Na początku inauguracyjnej sesji, jako pierwsi uroczyste ślubowanie złożyli nowo wybrani radni. Rotą ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Kolna. Tak mi dopomóż Bóg.” – zaprzysiężenie złożył również Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, który zdobył zaufanie mieszkańców już po raz piaty. W porządku obrad znalazł się też punkt o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta oraz wiceprzewodniczącego. W przeprowadzonym w dniu sesji tajnym głosowaniu jednogłośnym poparciem (15 głosami) funkcję tę powierzono ponownie Mariuszowi Rakowskiemu. Miejsce Wiceprzewodniczącego Rady Miasta przypadło wieloletniemu samorządowcowi Pawłowi Sielawie, na którego w tajnym głosowaniu oddano 15 głosów za. Ustalono również wynagrodzenie burmistrzowi miasta, które pozostaje w takiej samej wysokości jak w poprzedniej kadencji samorządu. Radni byli jednomyślni.

Następnie Burmistrz Kolna Andrzej Duda podziękował wszystkim mieszkańcom miasta za udział w wyborach i pogratulował radnym, których społeczeństwo obdarzyło mandatem zaufania.

 - Myślę, że ta kadencja, która jest przed nami będzie równie pomyślna dla nas wszystkich i dla mieszkańców Kolna, że damy radę zrealizować programy wyborcze, które ja zamieszczałem, ale które wy również zamieszczaliście w swoich ulotkach. Zawsze proponowałem i proponuję, żeby nie robić podziałów politycznych w radzie, czy nie powoływać klubów radnych, żebyśmy pracowali w komisjach merytorycznie. Na pewno będziemy mieli różne poglądy na różne sprawy, różne koncepcje, ale myślę, że będziemy w stanie to wypracować, bo kiedy merytorycznie pracujemy na komisjach, to potem układa nam się to wszystko w spójną całość i nie musimy mieć długich sesji rady miasta.

Burmistrz przybliżył też radnym koncepcje dotyczące najważniejszych projektów, które planowane są do realizacji w rozpoczętej kadencji. Ogromnym zadaniem będzie modernizacja ciepłowni miejskiej, której pierwszy etap szacowany jest na około 53 mln, a drugi może oscylować nawet w granicach 160 milionów.

 - Ten projekt jest już bardzo zaawansowany, bo zarówno zarząd Narodowego Funduszu zatwierdził ten projekt do realizacji i rada nadzorcza Funduszu przyjęła go już na swoim posiedzeniu, także niebawem będzie nasza spółka podpisywała umowę z Narodowym Funduszem (…). Oprócz tego mamy wiele innych rzeczy do zrobienia, bo jest kilka jeszcze dużych projektów, a także mniejszych zarówno w sferze infrastruktury, w sferze kultury, w sferze nauki, a także w sferze sportu – zaznaczał Andrzej Duda.

 - Mam nadzieję, że ta współpraca ułoży nam się doskonale, bo część radnych znam, a część radnych jest zupełnie nowych. Mam nadzieję, że wdrożycie się bardzo szybko w prace Rady i ta współpraca będzie na takim poziomie, który będzie powodował to, iż nasi mieszkańcy będą dalej widzieli rozwój naszego miasta i będą z naszego samorządu bardzo zadowoleni. Jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję i życzę owocnej współpracy zakończył burmistrz.

Wybory samorządowe są jednym z najważniejszych elementów demokratycznego państwa. Dotychczasową pracę burmistrza Andrzeja Dudy na rzecz rozwoju miasta pozytywnie oceniło 75,70% (3044 głosów) mieszkańców biorących udział w głosowaniu 7 kwietnia. W wyborach w mieście Kolno oddano łącznie 4021 ważnych głosów. Uprawnionych do urn było 7.788 mieszkańców. Frekwencja wyborcza to 52,38 (frekwencja ogólnopolska – 51,5%).Kolejna, już piąta kadencja Andrzeja Dudy to dowód na to, że mieszkańcy akceptują kierunek działań włodarza.

Na sesji powołano też stałe komisje Rady Miasta Kolno.

W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego weszli: Marcin Orłowski, Paweł Sielawa, Mariusz Rakowski, Marcin Cudnik.

Do składu Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich wybrano: Irenę Gołębiewską, Łukasza Piłata i Huberta Bączka.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jarosław Sekściński, a członkami: Paweł Podeszwik, Andrzej Florczykowski, Leszek Jan Niksa.

Komisję Budżetu i Finansów stanowić będą członkowie: Irena Gołębiewska, Klaudiusz Makarewicz, Marcin Orłowski i Paweł Podeszwik.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji utworzą: Jacek Sztachański, Stanisław Bałdyga i Mariusz Niksa.

Lista nowej Rady Miasta Kolno IX kadencji 2024-2029

Okręg nr 1 - GOŁĘBIEWSKA Irena – 95 głosów

Okręg nr 2 - NIKSA Mariusz – 123   

Okręg nr 3 - FLORCZYKOWSKI Andrzej – 128                      

Okręg nr 4 - RAKOWSKI Mariusz – 130

Okręg nr 5 - MAKAREWICZ Klaudiusz – 94

Okręg nr 6 - BĄCZEK Hubert – 102

Okręg nr 7 - CUDNIK Marcin – 72

Okręg nr 8 - BAŁDYGA Stanisław – 113

Okręg nr 9 - SIELAWA Paweł – 126

Okręg nr 10 - SEKŚCIŃSKI Jarosław – 69

Okręg nr 11 - NIKSA Leszek Jan – 118

Okręg nr 12 - PODESZWIK Paweł – 115

Okręg nr 13 - ORŁOWSKI Marcin  – 125

Okręg nr 14 - PIŁAT Łukasz – 165

Okręg nr 15 - SZTACHAŃSKI Jacek – 163

W sesji, oprócz radnych i Burmistrza Kolna, wzięli udział m.in.: naczelnicy Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl