Wkrótce rozpoczęcie budowy obwodnicy Kolna – to kluczowy krok dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

zdjęcia artykułu 11
2024-05-28 14:30 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Budowa obwodnicy Kolna jest już na etapie realizacji. W poniedziałek (27.05.) w Białymstoku podpisano umowę z wykonawcą tej istotnej inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Marek Malinowski oraz członek zarządu Jacek Piorunek. Na zaproszenie Zarządu Województwa Podlaskiego przybył również Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.

Nowa droga to inwestycja w przyszłość Kolna i regionu podkreśla Andrzej Duda. – Budowa obwodnicy to krok milowy dla naszego miasta. Zmniejszenie ruchu w centrum Kolna poprawi bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Ograniczenie intensywności ruchu szczególnie istotne jest w sezonie urlopowym, gdyż Kolno jest ważnym punktem na trasie na Mazury. Władze miasta od lat monitują ten problem uciążliwy nie tylko dla mieszkańców ale też podróżujących. Wagę rozpoczynającego się przedsięwzięcia doceniają  przedstawiciele okolicznych samorządów: Starosta Kolneński Tadeusz Klama i wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski, którzy byli obecni przy podpisaniu umowy.

Szczegóły techniczne inwestycji

Jednojezdniowa obwodnica Kolna przebiegać będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647. W ramach zadania powstanie niezbędna infrastruktura drogowa i obiekty inżynieryjne:

  • 5,6 km drogi wojewódzkiej w nowym śladzie,
  • 2 obiekty mostowe nad rzeką Łabna,
  • 3 skrzyżowania typu rondo,
  • drogi obsługujące przyległe tereny,
  • ścieżki pieszo-rowerowe,
  • przepusty drogowe.

Przebudowane zostaną sieci: wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Drogi i ronda zyskają nowe oświetlenie.

To jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie. O budowę nowej drogi zabiegali przez kilka lat parlamentarzyści, władze wojewódzkie i lokalne. Wartość inwestycji to 77 mln zł, z czego 55 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a reszta z budżetu samorządu województwa. Czas realizacji przedsięwzięcia to szesnaście miesięcy.

– Ta obwodnica to ogromna inwestycja dla naszego regionu, która znacząco poprawi jakość życia mieszkańców Kolna i okolic – mówił na spotkaniu wicemarszałek Malinowski. Zaznaczył, że już za około 1,5 roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej trasy.

Prace nad poprawą infrastruktury drogowej zaawansowane są w całym subregionie łomżyńskim. Na ukończeniu jest ostatni etap budowy obwodnicy Łomży, w tym estakady nad Narwią w ciągu drogi ekspresowej S61, która jest kluczowym elementem Via Baltiki. Przebudowa rozpoczęła się też na trzech odcinkach drogi Łomża-Mężenin. Modernizuje się również droga wojewódzka 677 Łomża–Śniadowo, co zauważa Jacek Piorunek.

Wykonawcy zadania drogowego

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma TRAKCJA S.A. To doświadczona spółka działająca w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK.

W podpisaniu umowy uczestniczyli również dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Nahajewski oraz przedstawiciele wykonawcy: Bartłomiej Cygan i Tomasz Wasilewski.

Opracowanie: Andrzej Konopka/UM Kolno

źródło: (podlaskie.eu)

https://podlaskie.eu/region/krok-od-rozpoczecia-budowy-obwodnicy-kolna.html

fot.: Krzysztof Łapiński

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl