Pierwsza sesja Rady Miasta Kolno VIII kadencji

zdjęcia artykułu 126
2018-11-22 14:49 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W środę, 21 listopada 2018 r. zwołano pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Kolno kadencji 2018-2023. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Po głosowaniu 21 października br. mieszkańcy Kolna wybrali sześciu nowych radnych, dziewięciu samorządowców z poprzedniej kadencji uzyskało reelekcję. Otwarcia obrad dokonał radny senior Jan Kapelański. W asyście pocztu sztandarowego, na wstępie sesji, odśpiewano Hymn Polski.

Na początku inauguracyjnej sesji, jako pierwsi uroczyste ślubowanie złożyli nowo wybrani radni. Rotą ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” – zaprzysiężenie złożył również Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, który zdobył zaufanie mieszkańców już po raz czwarty. W porządku obrad znalazł się też punkt o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta. W przeprowadzonym w dniu sesji tajnym głosowaniu, 15 głosami i jednogłośnym poparciem, funkcję tę powierzono Mariuszowi Rakowskiemu. Miejsce Wiceprzewodniczącego Rady Miasta przypadło wieloletniemu samorządowcowi Pawłowi Sielawie.

Następnie Burmistrz Kolna Andrzej Duda podziękował wszystkim mieszkańcom miasta za udział w wyborach i pogratulował radnym, których społeczeństwo obdarzyło mandatem zaufania. - Mam nadzieję, że współpraca burmistrza będzie układała się tak dobrze, jak do tej pory. Po poprzedniej radzie odziedziczyliśmy wiele zadań, ogromnych jak na miasto Kolno i będziemy musieli je wszystkie zrealizować. Rozmiar i ilość inwestycji jest tak duża, że będziemy musieli się często spotykać - usłyszeli zebrani w czasie pierwszego posiedzenia. – Proponuję, byście wstępnie określili harmonogram prac na następnych pięć lat. Długofalowe plany są bardzo skuteczne. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy pracowali, by Kolno stawało się miastem nowoczesnym z perspektywą dla młodych ludzi – dodał burmistrz.

Wybory samorządowe są jednym z najważniejszych elementów demokratycznego państwa. Pracę burmistrza na rzecz rozwoju miasta pozytywnie oceniło 85,14 % (3278 głosów) mieszkańców biorących udział w głosowaniu 21 października.

Na sesji powołano też stałe komisje Rady Miasta Kolno. W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego weszli: Piotr Szymański, Mariusz Rakowski, Paweł Sielawa, Andrzej Szymański i Zbigniew Twarowski.

Do składu Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich wybrano: Jacka Sztachańskiego, Jarosława Sekścińskiego i Stanisława Bałdygę.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Żubrowski, a członkami: Irena Gołębiewska, Andrzej Szymański i Halina Jadwiga Brzezińska.

Komisję Budżetu i Finansów stanowić będą członkowie: Marcin Konstanty, Maciej Dziekoński, Klaudiusz Makarewicz i Paweł Sielawa.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji utworzą: Jan Kapelański, Irena Gołębiewska, Piotr Szymański i Zbigniew Twarowski. 

Na sesji za współpracę podziękował wszystkim radnym i burmistrzowi przewodniczący Rady Miasta Kolno VI i VII kadencji Mieczysław Śniadach. - Wszystkim gratuluję wyboru do Rady Miasta Kolno, a szczególne słowa kieruję do mojego przeciwnika w kampanii wyborczej Zbigniewa Twarowskiego, za uczciwą grę polityczną. Gratuluję też Burmistrzowi Kolna za tak wysokie zaufanie wyborców. Mieczysław Śniadach przez 20 lat pracował na rzecz naszego miasta na różnych szczeblach samorządowych. Zapowiedział również, że nadal będzie aktywnie działał na rzecz rozwoju lokalnej samorządności i miasta.

Pierwsze podjęte uchwały przez nową radę dotyczyły: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2029 i zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.

Lista nowej Rady Miasta Kolno kadencji 2018-2023

Okręg nr 1 - GOŁĘBIEWSKA Irena – (PiS),

Okręg nr 2 - DZIEKOŃSKI Maciej – (PiS),

Okręg nr 3 - ŻUBROWSKI Jan – (PiS),

Okręg nr 4 - RAKOWSKI Mariusz – (PiS),

Okręg nr 5 – MAKAREWICZ Klaudiusz – (PiS),

Okręg nr 6 - SZYMAŃSKI Andrzej – KWW Porozumienie Dla Kolna,

Okręg nr 7 -SZYMAŃSKI Piotr – (PiS),

Okręg nr 8 - BAŁDYGA Stanisław – (PiS),

Okręg nr 9 - SIELAWA Paweł – (PiS),

Okręg nr 10 - SEKŚCIŃSKI Jarosław – (PiS),

Okręg nr 11 - KAPELAŃSKI Jan – (PiS),

Okręg nr 12 BRZEZIŃSKA Halina Jadwiga – KWW Stefana Konstantego,

Okręg nr 13 - TWAROWSKI Zbigniew Tadeusz – KWW Porozumienie Dla Kolna,

Okręg nr 14 - KONSTANTY Marcin – (PiS),

Okręg nr 15 – SZTACHAŃSKI Jacek – (PiS).

W sesji, oprócz radnych i Burmistrza Kolna, wzięli udział m.in.: naczelnicy Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele mediów.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl