XVII Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 21
2021-02-09 20:52 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 5 lutego 2021 r. odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 12:00.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

W ustnych zapytaniach m.in. radny Paweł Sielawa poruszył temat pieniędzy i ilości złożonych wniosków na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz poinformował, że miasto składało wnioski na trzy drogi: Plac Wolności, ul. Św. Floriana i ul. Zieloną. - Niestety otrzymaliśmy dofinansowanie tylko na dwie. Ulicę Zieloną będziemy więc wykonywali albo z własnych środków albo jeszcze raz, w następnym roku, będziemy o nią aplikowali. Natomiast, jest o tyle dobrze, że zwiększył nam się procent dofinansowania. Mamy 70% dofinansowania na  dwa zadania, to łącznie ponad 4 mln złotych. Być może wygospodarujemy jeszcze w jakiś sposób środki na modernizację ul. Zielonej – mówił Andrzej Duda. Radny Sielawa zaniepokojony był również sytuacją opłat za śmieci, które w innych gminach już wzrosły. W związku z tym pytał burmistrza czy i u nas też przewidziana jest podwyżka? - Przetarg właśnie został otwarty. Oferta jest wyższa niż w ubiegłym roku, bo jest na kwotę 1 mln 998 tys. złotych. My jeszcze tego nie przeliczaliśmy czy te podwyżki będą czy nie – wyjaśniał burmistrz. - Jeżeli byśmy utrzymali obecną cenę to bylibyśmy w grupie jednych z najtaniej płacących dzisiaj za śmieci samorządów w tej strukturze, którą mamy. Bo dzisiaj lokalne samorządy mają ceny powyżej 35 złotych na osobę, np. w woj. warmińsko-mazurskim. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć czy będą podwyżki i jakie? Ale na pewno będziemy robili bilans. Jeśli nawet będą to z tego wynika, że będą one niewielkie. Być może uda nam się to zbilansować.

Paweł Sielawa zaproponował również dyskusję na temat obecnie obowiązującej metody naliczania opłat za śmieci od wody. Burmistrz zaznaczył, że jest jeszcze na to czas. - Ja bym jeszcze poczekał z dyskusją nad nią, bo według naszych urzędników ona dosyć dobrze się sprawdza. Odnotowaliśmy kilka procent lokali, które były teoretycznie wolne - nie płaciły za wywóz śmieci, nie było złożonych deklaracji. Dzisiaj ewidentnie widać, że te lokale są użytkowane, że muszą płacić za wywóz śmieci, ponieważ tak wynika ze wskazania licznika za wodę. Więc poczekajmy jeszcze z dyskusją i oceną nowej metody, aż podliczymy i ocenimy wszystkie wskaźniki – przekonywał burmistrz.

Radni interesowali się również usuwaniem w mieście azbestu z dachów. Piotr Szymański dopytywał o możliwość składania w tym roku wniosków o dofinansowanie na ten cel. Wyjaśniając tę kwestię burmistrz przekazał, że w tym roku takich wniosków nie będzie można składać, bo wnioski na azbest składane są co dwa lata. - W roku 2020 odebraliśmy od mieszkańców 18 ton azbestu z trzynastu gospodarstw domowych. Niestety coraz mniej pieniędzy jest na ten cel. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo na to środków, ale nie było chętnych. Dzisiaj jak są chętni to jest brak funduszy. Ale mam nadzieję, że w roku 2022 Urząd Marszałkowski przewidzi jakąś pulę pieniędzy na ten cel, którą otrzymamy, bo tych wniosków pojawiło się teraz dosyć sporo i będziemy mogli ten azbest zabrać do utylizacji.    

Natomiast radnego Jana Kapelańskiego ciekawiło, ile miasto Kolno w tym roku złożyło wniosków na dofinansowanie poszczególnych zadań i czy stadion również został w nich ujęty. - Składaliśmy wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę ulicy Łaziennej i Ogrodowej, przebudowę płyty stadionu miejskiego, przebudowę i dostosowanie gimnazjum i remont Szkoły Podstawowej nr 1. Łączna kwota na te wnioski to około 14 mln złotych. Otrzymaliśmy w sumie 4,5 mln, ale było to jedno z największych dofinansowań, jeżeli chodzi o samorządy w województwie podlaskim. Nikt inny więcej takiego dofinansowania nie otrzymał. To też świadczy o skuteczności i dobrym sporządzeniu wniosków przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Wydział Finansowy. Te dwa wydziały nad tymi wnioskami pracowały, żeby była zarówno spójność finansowa, jak i odpowiednia ilość punktów. Także bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy taki wynik – odpowiadał Andrzej Duda.     

Radni Jan Kapelański i Jan Żubrowski pytali też burmistrza o modernizację kolneńskiej ciepłowni i możliwości uciepłownienia całego miasta. Samorządowcy zapewniają, że coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych i wyraża chęć podłączenia się do sieci ciepłowniczej. - Właśnie w tej chwili wspólnie z Zarządem PUK i Wydziałem Rozwoju Gospodarczego pracujemy nad koncepcją, którą chcemy złożyć do końca marca. Na pewno będziemy dyskutować o tym na komisjach i wtedy przedstawię państwu zakres i sposób modernizacji. Na razie wybieramy taki model, że zmodernizujemy tylko ciepłownię, która pozwoli nam po pierwsze na osiągnięcie cen ciepła podobnych do tych, które są dzisiaj.  Musi to być modernizacja z kogeneracją. Muszą być też wprowadzone zrębki, jeśli chcemy uzyskiwać dofinansowanie na budowę sieci cieplnej, bo gaz nie jest traktowany jako źródło odnawialne. Praktycznie jest tak samo traktowany jak węgiel, jeżeli chodzi o OZE. Gaz więc nie da nam potem możliwości rozwoju naszej sieci cieplnej. Musimy więc zainstalować część kotłów zrębki. Z gazu najpierw napędzamy silnik,  a później z chłodnicy tego silnika bierzemy ciepło do sieci także w ten sposób będziemy mieli ilość punktów, która pozwoli nam na to, aby 50% energii w naszej ciepłowni była traktowana jak pochodząca z odnawialnych źródeł, czyli OZE. Drugi wariant, który nam się rysuje w perspektywie trzech, czterech lat to rurociąg, który musi być zbudowany na Litwę. Na terenie powiatu kolneńskiego będą niskie parametry i będziemy mogli zasilić nasze miasto tym gazem. Jednak, żeby takie zasilanie było musi być odpowiednia ilość odbiorców. Jeżeli chodzi o sam koszt budowy sieci i pieca gazowego to jest bardzo w porównaniu z węzłem ciepłowniczym. Natomiast na dzisiaj niestety gaz sporo podrożał i nawet w porównaniu ze zrębkami jest droższy, jeżeli chodzi o wytworzenie energii cieplnej. Trzeba to jasno przedstawić, że dzisiaj ktoś kto zamieni piec węglowy, czy piec na pelet na gaz, będzie miał trochę gorzej. Jeżeli jednak znajdzie się odpowiednia liczba osób, która chciałaby w danym rejonie miasta mieć takie zasilenie to my lub prywatna firma albo Polska sieć gazowa, w zależności o liczby tych osób, taką instalację wykona. Tylko to jest wizja za trzy, cztery lata. Bo zanim ten gazociąg będzie zamknięty to jeszcze trochę potrwa. Takie więc mamy perspektywy. W spółce będą zmiany, aby była przygotowana do tak wielkiego projektu. Musi to być precyzyjnie wykonane, żeby później nie mieć problemów. Już raz próbowaliśmy przeprowadzić modernizację ciepłowni niestety wtedy mieliśmy bardzo duże kłopoty z firmą, która wygrała przetarg. Przez to utraciliśmy spore dofinansowanie. Przetargi rządzą się jednak swoimi prawami. Firma przedstawia referencje, oferuje cenę, daje gwarancję. Wygrywa, a potem są problemy, bo nie jest w stanie wykonać tego do czego się zobowiązała.

W imieniu mieszkańców głos zabrała również radna Irena Gołębiewska, która pytała burmistrza o szczegóły dotyczące szczepień na terenie naszego miasta. - Na polecenie od wojewody albo od starosty, że mamy zorganizować transport to robimy to - mówił burmistrz. - My jednak nie koordynujemy tych szczepień, bo nie mamy takich uprawnień. Nie mamy także uprawnień wskazywania kolejności list. To wszystko koordynowane jest przez wojewodę i przez starostów, którzy mają pod opieką Szpital Powiatowy w Kolnie i to oni będą nadzorowali. Na dziś szczepienia w Kolnie już trwają, bo starsze osoby już je otrzymują. Natomiast być może na taką masową skalę będzie odbywało się to w naszej sali gimnastycznej przy basenie.  

W dniu sesji przyjęto uchwały:

-  w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok,

- w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat,

-  w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. na lata 2021-2024,

-  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2021 rok,

-  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Miasta Kolno dotyczącej zakazu użycia szczepionki otrzymanej metodą manipulacji genetycznej,

-  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Miasta Kolno dotyczącej uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał gwarancję ze strony producentów szczepionek w razie wystąpienia powikłań poszczepiennych.

Na piątkowym spotkaniu przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. i wysłuchano informacji Burmistrza Miasta z realizacji uchwały nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl